Quy chế hoạt động

Quy chế hoạt động

I. Nguyên tắc chung

Website Japartner là trang web được thiết kế cho phép người dùng đăng ký sử dụng các dịch vụ dưới dạng một tài khoản trực tuyến. Japartner sẽ đăng tải những nội dung, bài viết, tin tức, thông tin tuyển dụng. Người dùng/người tìm việc có thể đọc, tham khảo thông tin, xem hoặc ứng tuyển một công việc. Japartner được sở hữu và điều hành bởi ICONIC Co., Ltd. , Japartner website có thể bao gồm thông tin, trao đổi, quan điểm, văn bản, hình ảnh, liên kết, hiệu ứng đồ họa, âm thanh, video, phần mềm, hoặc các dữ liệu khác, gọi chung là “nội dung”, được định dạng, tổ chức và thu thập từ nhiều dạng khác nhau và có thể được truy cập bởi người dùng. Người dùng có thể đưa thông tin, tải dữ liệu, đăng ký tài khoản trên Japartner Website. Tất cả nội dung trên Japartner Website đều được quản lý và xuất bản bởi ICONIC Co., Ltd. Người dùng không thể trực tiếp đăng tải bất kỳ nội dung nào.

Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Japartner phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế hoạt động của Japartner.

Để có thể sử dụng tất cả các dịch vụ trên Japartner Website, bạn cần đăng ký một tài khoản và cung cấp cho Japartner một số thông tin nhất định bao gồm địa chỉ email của bạn để phục vụ cho việc liên lạc giữa bạn với Japartner Website cũng như nhân viên của ICONIC Co., Ltd.

Bằng việc đăng ký tài khoản, bạn đã đồng ý nhận email về tin tức và các thông tin khác từ dịch vụ của chúng tôi. Khi bạn không muốn nhận những email này, bạn có thể thông báo cho chúng tôi ngay lập tức bằng cách sử dụng tính năng “unsubscribing” có trong mỗi cuối email, hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Thông tin cá nhân bạn đưa lên website sẽ được sử dụng tuân theo Chính sách Bảo mật của Japartner Website.

Japartner có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào về Điều khoản và Điều kiện trong nội dung Quy chế này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Thành viên vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

II. Quy định chung

Tên miền Japartner do ICONIC Co., Ltd. (Công ty TNHH Ký Hiệu) phát triển với tên miền giao dịch là: https://japartner.vn (sau đây gọi tắt là: “Japartner”).

1. “Đơn vị quảng cáo” là một cá nhân hoặc một tổ chức ký hợp đồng đăng quảng cáo trên trang web Japartner
2. “Tài liệu đăng tải” bao gồm các tờ quảng cáo, email, thông tin công việc, nội dung trang web, tài liệu công việc, âm thanh, video, hình ảnh, biểu tượng, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên miền, hồ sơ được cung cấp bởi Japartner, nếu có, sử dụng liên quan đến Dịch vụ Japartner.
3. “Người dùng” là các cá nhân truy cập vào trang web của Japarter để xem, đọc, tham khảo thông tin, nội dung tin tức, bài viết hoặc sử dụng các dịch vụ.
4. “Ứng viên” hoặc “Các ứng viên” là một người dùng truy cập vào trang web của Japartner để tìm kiếm công việc hoặc hoạt động khác.
5. “Thành viên” là bao gồm cả người dùng và người tìm việc/ứng viên đăng ký sử dụng trang web Japartner
6. “Hồ sơ cá nhân” là các thông tin cá nhân được tạo bởi Người dùng và/hoặc Ứng viên.
7. “Người dùng” đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng bất kỳ khía cạnh nào của trang web Japartner và/hoặc các Dịch vụ Japartner.
8. “Nội dung Người dùng” là tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, quảng cáo, tin nhắn hoặc các tài liệu khác được gửi, đăng hoặc biểu thị bởi Người dùng trên hoặc thông qua trang web Japartner.
9. “Bạn” là người (hoặc tổ chức đại diện cho vai trò của bạn) đồng ý với Điều Khoản này.
Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Japartner phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Japartner.

III. Quy trình giải quyết khiếu nại, tranh chấp

Khi phát sinh tranh chấp giữa các thành viên và website Japartner

ICONIC Co.,Ltd. đề cao hướng giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Công ty và thực hiện theo các bước sau:

+ Bước 1: Thành viên phản ánh về email: contact@japartner.vn.

+ Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng sẽ tiếp nhận các phản ánh của thành viên. Các Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố.

+ Bước 3: Tùy theo mức độ sai phạm Công ty sẽ đưa ra biện pháp xử lý phù hợp.

Japartner tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người dùng/người tìm việc. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tải thông tin cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm người dùng, người tìm việc, Japartner sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với các thành viên cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn với Japartner. Đối với Japartner sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến người tìm việc và người dùng nếu được một trong hai bên (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu. Sau khi người tìm việc, người dùng và Japartner đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Ban điều hành ICONIC Co., Ltd.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giữa 2 bên người tìm việc/người dùng và Japartner, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

IV. Đảm bảo an toàn thông tin

Ban quản lý sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin về nội dung tin Japartner để đảm bảo các thông tin tuyển dụng, dịch vụ được sử dụng thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.

Người dùng, người tìm việc tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

V. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

Tất cả thông tin của bạn trên website sẽ được giữ bí mật. Người dùng khác trên website và các cỗ máy tìm kiếm (Google search, Bing, Yahoo search,…) sẽ không thể truy cập được thông tin của bạn mà không được bạn đồng ý.

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Japartner bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thông tin đăng ký thành viên). Đây là các thông tin mà Japartner cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Japartner liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Japartner về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

- Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.
- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Japartner.
- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.
- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến sử dụng dịch vụ tại Japartner.
- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Japartner có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên hosting của Japartner.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

ICONIC Co., Ltd.
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, P. Đa Kao, Quận 1, HCM
Điện thoại: (84-28) 3821 5122
Email: contact@japartner.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Japartner thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Japartner. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Japartner sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. Địa chỉ Email liên hệ: contact@japartner.vn

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên website Japartner được Japartner cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Japartner. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Japartner sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Japartner.
- Ban quản lý Japartner yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Japartner không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

VI. Quản lý thông tin xấu

Mọi quy định dưới đây áp dụng cho các khâu tiền kiểm và hậu kiểm của BQT của website Japartner nếu phát hiện Thành viên vi phạm quy định trong quá trình hoạt động nhằm mục đích tạo môi trường an toàn, lành mạnh và công bằng cho các Thành viên và thành viên đang hoạt động tại Japartner.

BQT Japartner khuyến cáo Thành viên nên tìm hiểu kỹ các quy định trước khi đăng bất cứ thông tin nào để tránh những vi phạm không do chủ ý. Những quy định mới sẽ được BQT cập nhật liên tục dựa trên phân tích về thị trường, cộng đồng, các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động và có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên Japartner.

1. Chống lại Chính phủ Việt Nam hoặc nước sở tại, phá huỷ tính thống nhất của quốc gia, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, đưa thông tin chống lại Chính phủ Việt Nam hoặc chính phủ nước sở tại.
2. Kích động bạo lực, chiến tranh, gây hấn giữa các các quốc gia và con người, tuyên truyền kích động văn hoá phẩm đồi truỵ , phạm pháp, mê tín, gây tác hại đến cộng đồng, phá hoại thuần phong mỹ tục.
3. Tiết lộ bí mật quốc gia, quân đội, kinh tế, hoặc các bí mật khác bị cấm theo pháp luật
4. Bóp méo, vu khống, phỉ báng hoặc xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân hoặc tổ chức
5. Giới thiệu hoặc tuyên truyền sản phẩm hoặc dịch vụ bị cấm theo pháp luật
6. Đề cập đến các vấn đề nhạy cảm như chính trị, tôn giáo
7. Sử dụng từ ngữ thiếu văn hoá vi phạm văn hoá của Việt Nam và nước sở tại
8. Ngăn chặn hoặc chống phá người dùng khác trong quá trình họ sử dụng các dịch vụ trên trang web
9. Đăng tải hoặc chuyển giao các thông tin không hợp pháp, mang tính đe doạ, phỉ báng, thô tục, khiêu dâm, xúc phạm hoặc bất lịch sự dưới bất kỳ hình thức nào có thể cấu thành tội phạm, gây ảnh hưởng đến công dân hoặc vi phạm pháp luật địa phương, quốc gia, quốc tế.
10. Đăng tải hoặc chuyển giao bất kỳ thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu vi phạm đến quyền lợi người khác, bao gồm các tài liệu xâm hại đến quyền riêng tư, quyền công cộng, hoặc những quyền lợi được bảo vệ bởi luật bản quyền, luật đăng ký hoặc luật sở hữu, mà không được sự cho phép từ người sở hữu.
11. Đăng tải hoặc truyền tải bất kỳ thông tin, phần mềm, hoặc tài liệu có chứa virus hoặc các thành phần độc hại
12. Làm hư hại hoặc mất mát bất kỳ nội dung hoặc dữ liệu nào của người khác khi họ tương tác với Japartner website
13. Phá vỡ quy trình sử dụng trong quá trình tương tác với các dịch vụ của website
14. Sử dụng website vào bất kỳ mục đích phi pháp nào, bao gồm việc chống phá luật pháp và chính sách điều hành, quản lý của nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc dịch vụ trực tuyến.

Thành viên vi phạm lần đầu chúng tôi sẽ gửi email nhắc nhở và xóa nội dung nếu tái phạm sẽ bị xóa tài khoản và nội khỏi website.

VII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Japartner cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Japartner, Japartner sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ trên website.
Khi thực hiện các đăng tải trên, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.
Ban quản lý Japartner cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia vào trang web. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia trang web được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý website Japartner qua địa chỉ email: contact@japartner.vn chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Japartner
Tuy nhiên, Ban quản lý Japartner sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

VII. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý website Japartner

1. Quyền của Ban quản lý website Japartner

Website Japartner sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Japartner nêu ra.
Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Japartner không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Japartner có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.
Japartner có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Japartner hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Japartner.
Japartner có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Japartner phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Japartner trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Japartner, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
Japartner giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Japartner theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Japartner. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Japartner

Japartner chịu trách nhiệm xây dựng trang web Japartner bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Japartner trong điều kiện và phạm vi cho phép. Japartner sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc sử dụng dịch vụ của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Japartner.
Japartner có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh từ thành viên nếu xảy ra tranh chấp, Ban quản trị sẽ cân nhắc xem xét những phản ánh đó. Tùy theo mức độ Japartner sẽ có phương án giải bảo vệ quyền lợi của thành viên.
Japartner ngăn chặn và loại bỏ những thông tin hàng hóa/dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 47/2014/TT-BCT.
Japartner loại bỏ khỏi website những thông tin đăng tải/hồ sơ ứng viên không hợp lệ với thỏa thuận sử dụng của website, vi phạm pháp luật khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về thông tin này.
Japartner chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: thương mại/giao dịch điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Japartner.
Japartner sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá website Japartner ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm việc làm/ứng viên và phát triển thị trường trong nước và nước ngoài của các thành viên tham gia website Japartner.
Japartner sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Japartner và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Japartner không phải chịu trách nhiệm liên đới.

IX. Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia website Japartner

1. Quyền của Thành viên website Japartner

Khi bạn đăng ký thành viên và trở thành thành viên của Japartner, thành viên sẽ được cấp một tên Đăng nhập và Mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ đọc, chia sẻ các thông tin, bài viết, ứng tuyển việc làm. Thành viên sẽ được nhân viên của Japartner hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc tạo hồ sơ, nộp đơn ứng tuyển và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên website Japartner.
Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Japartner trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Japartner.

2. Nghĩa vụ của Thành viên website Japartner

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng nhập, mật khẩu của mình.
Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Japartner về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng nhập và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Japartner và những thông tin đăng tải lên Japartner là chính xác.
Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Japartner cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Japartner.
Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Japartner dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin bất lợi cho uy tín của Japartner.

XI. Điều khoản áp dụng

Quy chế của Japartner chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Japartner có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Japartner cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.
Quy chế hoạt động sẽ được Japartner cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia Japartner có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi sử dụng dịch vụ trên website.

X. Điều khoản cam kết

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản Sử dụng trước khi truy cập và sử dụng các trang web của ICONIC Co., Ltd. (viết tắt là Japartner). Bằng việc chấp nhận điều khoản sử dụng, bạn đã đồng ý tuân thủ các quy định khi sử dụng các dịch vụ của Website Japartner. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: contact@japartner.vn.
Địa chỉ liên lạc chính thức của Japartner:
- ICONIC Co., Ltd.
- Địa chỉ: Số 45 Đường Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
- Tel: 08.38.215.122
- Email: contact@japartner.vn

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC
HIROAKI YASUKURA

back-to-top japartner
Loading...